THÁNG MƯỜI HAI - thơ Bùi Công Minh

            


Tháng Mười Hai
Mùa đã kết.

Sông Hàn điềm tĩnh sau ngày lũ dâng
Gió thôi giật nước đang dần trong lại
Đồng đất ngoại thành bùn đã ải
Những trang vở đã khô em trẻ tới trường.

Khép cánh cửa sau lưng bao tiếng vọng
Ta nhẹ bước ra đường về bên cỏ non tơ
Trời đã chiều rồi sao sương mai còn đọng
Tiếng dế đâu đây trong vắt đến không ngờ !

Gom lại những ánh nhìn những cái bắt tay những lời chào hỏi
Sáu Mươi Năm bây giờ và xa tắp tuổi thơ xưa
Hiểu đường không phải lúc nào cũng ngọt
Nhưng muối thì nghìn đời cứ mặn đến vô tư !

Ta vẫy chào một người qua đường không quen biết
Muốn nói người ơi ta mến yêu người
Ta nói chuyện huyên thuyên cùng lộc biếc
Bỗng thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi.
     
 
12.2007