Người Quảng chống ngoại xâm qua ca dao

By Nguyễn Nho Khiêm

HÌNH ẢNH NGƯỜI QUẢNG CHỐNG

GIẶC NGOẠI XÂM QUA CA DAO


                                                                        

                                                                        

Tìm lại tiếng nói hình ảnh của của người Quảng (tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng) trước những biến cố của lịch sử đặc biệt là giai đoạn từ 1858 đến nay có nhiều cách trong đó có thể tìm thấy rất rõ trong tục ngữ ca dao. Ca dao là những chuyên chở lưu giữ tư tưởng tình cảm tâm hồn khí phách của nhân dân khó phai mờ trong dòng chảy của thời gian.
Năm 1858 khi thực dân Pháp nổ phát súng xâm lược đầu tiên trên vịnh Đà Nẵng: “Tai nghe súng nổ cái đùng/ Tàu Tây đã đến vũng Thùng mẹ ơi”. Hai câu ca dao diễn tả sống động tâm trạng bất ngờ đau xót của người dân Đà Nẵng trước cảnh mất nước; giây phút lịch sử qua hai câu ca dao như mở đầu cho cuộc chiến đấu lâu dài chống ngoại xâm của dân tộc.

More...

Ca dao Quảng Nam về ngành nghề truyền thống

By Nguyễn Nho Khiêm

MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG
CA DAO QUẢNG NAM VỀ NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG


                       
     
                                  

Văn hoá Việt Nam trải qua bao thăng trầm của lịch sử tiếp thu nhiều nguồn văn hoá khác nhau từ văn hoá Nho học văn hoá Phương Tây văn hoá Chàm… nhưng vẫn là nền văn hoá thống nhất có bản sắc riêng. Bản sắc văn hoá ấy biểu hiện cụ thể qua từng vùng miền trong đó Quảng Nam nơi “ngã ba giao lưu kinh tế - văn hoá” có nhiều nét đặc thù dấu ấn còn dể lại đậm nét trong ca dao. Người Quảng trên bước đường Nam tiến của dân tộc luôn mang theo và gìn giữ “hồn Việt” đồng thời tiếp thu sáng tạo các giá trị văn hoá mới làm phong phú thêm nềm văn hoá giàu bản sắc của dân tộc.
Một trong những biểu hiện của sự phát triển văn hoá của người Quảng là sự phát triển của nhiều ngành nghề tinh xảo sản xuất nhiều hàng hoá phục vụ tiêu dùng và giao lưu buôn bán nhiều nước trên thế giới.

More...

Các sản vật và món ngon đất Quảng trong ca dao

By Nguyễn Nho Khiêm

NGUYỄN NHO KHIÊM

CÁC SẢN VẬT VÀ MÓN NGON  ĐẤT QUẢNG TRONG CA DAO


 Các sản vật đặc thù của đất Quảng
Nói về các sản vật đặc thù của đất Quảng sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có viết: “Tại xứ Quảng Nam các thứ thổ sản như trầm hương tốc hương sừng tê ngà voi vàng bạc bông gòn sáp ong cau tươi hồ tiêu… các thứ gỗ đều sản xuất ở đây cả” (Lê Quý Đôn Phủ biên tạp lục quyển 4 tờ 30b). Đất Quảng là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố: rừng núi biển đồng bằng trung du trước đây nhân dân đã biết khai thác nhiều nguồn khoáng sản quý hiếm trong lòng đất biết sản xuất nhiều sản phẩm quý hiếm phục vụ cho đời sống và tạo thị trường mua bán sầm uất. Các sản phẩm đó dược ca dao thể hiện khá đầy đủ tinh tế gắn liền với địa danh các làng xã.

More...